Utvecklarportalen

- för dig som utvecklar och hanterar API:er
toppbild.png

Vägledningar om API:er för en gemensam digital infrastruktur

Här samlar vi information som stöd för offentliga organisationers arbete med API:er, för att möta framtidens utmaningar med ökad interoperabilitet, kostnadseffektivitet, och struktur.

  • REST API-profil

    Profilen är framtagen för att ge offentliga aktörer bättre förutsättningar att på ett effektivt sätt dela och använda data genom API:er.

  • API playbook

    Här hittar du artiklar som handlar om utveckling och hantering av API:er.