Om utvecklarportalen

Utvecklarportalen består i första versionen av förslag på en nationell REST API-Profil för API-utvecklare och vägledningar i form av en API Playbook.

Att använda vedertagna, gemensamma, väl beskrivna standarder underlättar både för verksamheter som ska producera API:er och för konsumenterna som ska använda dem. För att främja detta har ett arbete påbörjats med att ta fram olika stöd kring API-hantering. Sveriges dataportal är en nationell, förvaltningsgemensam infrastruktur för datamängder, tjänster, specifikationer och begrepp. Till den förvaltningsgemensamma infrastrukturen kopplas nu också rekommendationer och vägledningar för API-hantering i form av Utvecklarportalen. 

Utvecklarportalen består just nu av:

  • Förslag på en nationell REST API-profil (med möjlighet att lämna synpunkter)
  • Vägledningar för REST API-utveckling i en API Playbook

Målgruppen är utvecklare inom offentlig sektor, men stöd och rekommendationer kan med fördel även nyttjas av andra aktörer.

Utvecklarportalen vidareutvecklas av en referensgrupp (DIGG, Bolagsverket, Lantmäteriet, Arbetsförmedlingen och E-hälsomyndigheten) inom arbetet med Byggblock API-hantering i Ena - Sveriges digitala infrastruktur.