Om webbplatsen

Kakor

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för dig som besökare.

Nödvändiga kakor

För att webbplatsen ska fungera bra och för att reglera trafiken till webbplatsen används följande kakor.

 • devportal_routing
 • TS01abb057

Ingen persondata sparas i dessa kakor.

Analysverktyg

Webbplatsen använder verktyget Matomo för att analysera webbstatistik. Verktyget samlar in användardata som är nödvändig för att vi ska kunna vidareutveckla webbplatsen. Miljön för Matomo driftas i Sverige och den data som samlas in är anonymiserad så att man inte kan identifiera enskilda individer.

 • _pk_id – sätter ett unikt slumpmässigt skapat användar-ID
 • _pk_ses – sparar kortvarigt data om besöket på webbplatsen
 • _pk_ref – tillskrivningsinformation om hänvisning till webbplatsen
 • _pk_cvar - sparar kortvarigt data om besöket på webbplatsen
 • matomo_sessid - används kortvarigt för att förebygga CSRF säkerhetsproblem
 • matomo_ignore - opersonligt värde som sparas vid val av exkludering från att bli spårad
 • mtm_consent, mtm_consent_removed och mtm_cookie_consent - skapas när besökare blir tillfrågad om samtycke att spåras

Undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Frågor och svar om kakor (cookies) på Post- och telestyrelsens webbplats

Tillgänglighet för Utvecklarportalen

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Utvecklarportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer listas här.

 • Användning utan synförmåga 
 • Användning med nedsatt synförmåga
 • Användning med nedsatt färgseende
 • Användning med kognitiv nedsättning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Utvecklarportalen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga
 • Det finns element som har felaktig semantisk uppmärkning.  
 • Det förekommer länkar som kan vara svårbegripliga då de saknar en förklarande länktext. 
 • Det förekommer text på webbplatsen som har brister gällande uppmärkning av språk (lang-attribut).
 • Det finns enbart ett sätt att navigera, vilket är genom länkar.
 • Det finns element som inte meddelar statusförändringar när en sådan sker.
Problem vid användning med nedsatt synförmåga
 • Det finns ett problem med kontraster i bilden på sidan "API redo för publicering". 
 • Det förekommer länkar som kan vara svårbegripliga då de saknar en förklarande länktext. 
 • Det finns enbart ett sätt att navigera, vilket är genom länkar. 
 • Det finns element som inte meddelar statusförändringar när en sådan sker.
Problem vid användning med nedsatt färgseende
 • Det finns ett problem med kontraster i bilden på sidan "API redo för publicering".
Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka
 • Det finns enbart ett sätt att navigera, vilket är genom länkar.
Problem vid användning med kognitiv nedsättning
 • Det förekommer länkar som kan vara svårbegripliga då de saknar en förklarande länktext. 
 • Det finns enbart ett sätt att navigera, vilket är genom länkar. 
 • Det finns element som inte meddelar statusförändringar när en sådan sker.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 28 oktober 2022.

Hur vi testat den här webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Utvecklarportalen.

Senaste bedömningen gjordes den 20 maj 2022.

Webbplatsen publicerades den 23 maj 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 maj 2022.